Operační program Praha – pól růstu ČR

V rámci Výzvy 07_17_045 OPPPR_28. Výzva SC 4.2 – Inkluze a multimediální vzdělávání získala naše škola dotace na následující projekt:

Název projektu: „Inkluze v MŠ Sluníčko“

Číslo projektu: „CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001186“

Realizace projektu: 1.9.2018 – 31.3.2021

Výše dotace: 547 519,- Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

Specifikace projektu:

1.1 Dvojjazyčný školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu dvojjazyčného školního asistenta školám a dětem s odlišným mateřským jazykem. Podporu poskytuje stěžejně pedagogovi, kterému je oporou při organizaci výuky pro celý kolektiv a také tehdy, kdy cizí jazyk může být nadměrnou bariérou v domluvě.

4.2 Stáže pedagogických pracovníků

Cílem této aktivity je rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s odlišným mateřským jazykem.

5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností.

5.2 Komunitně osvětová setkávání

Cílem aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.

Prezentace Švédsko

Prezentace Spojené království

Prezentace Nizozemsko

Prezentace Spojené království II

Prezentace Španělsko

Prezentace Portugalsko

Prezentace Belgie

Prezentace Francie

(doporučujeme otevírat v prohlížeči Google Chrome, příp. Mozilla Firefox)