Náměty pro předškoláky

Aktuální témata

Květen:

 • pozorování jarní přírody, kvetoucí stromy, keře, kytky
 • oslava Svátku maminek (neděle 10. května) – zkuste vyrobit pro maminku překvapení – dáreček, přáníčko, snídani do postele…
 • čtení pohádek, převyprávění dětmi – připomeňte si klasické české pohádky (O Budulínkovi, O Smolíčkovi, O veliké řepě, Perníková chaloupka, Červená Karkulka, Hrnečku, vař! ….)

Duben: Den Země

 • ochrana životního prostředí – třídění odpadu (barevné popelnice), chovat se v přírodě ohleduplně (neničit ji, neodhazovat odpadky, nekřičet), šetření energiemi (voda, elektřina)
 • využití různého materiálu k tvoření – noviny, časopisy, papírové ruličky,  kelímky, pet lahve, přírodniny …
 • při vycházce do přírody poznávání květin, keřů, stromů a živočichů – využití encyklopedií a internetu

Duben: Velikonoční svátky

 • velikonoční tradice a zvyky, říkanky
 • malování kraslic různými technikami – temperové barvy, fixy, polepování
 • pletení pomlázek, pěstování osení, výzdoba domova
 • velikonoční vaření a pečení s rodiči

Březen: Jarní probuzení

 • charakteristika a znaky jara – počasí, změny v přírodě
 • jarní květiny, hmyz (pojmenování, kreslení, prohlížení knih, encyklopedií…)
 • domácí zvířátka a jejich mláďátka (knihy, videa, hádanky, stavba farmy z kostek…)

Průběžné procvičování po celý školní rok

 • procvičování grafomotoriky a příprava na psaní – uvolňování ruky, správné držení tužky, správný sed na židli – obtahování předkreslených tvarů, pracovní listy, umět napsat své jméno
 • předmatematické představy – počítání 1 – 10 (na obrázku i v běžných denních situacích – počítáme potraviny, auta, hračky, kytky … – porovnávání více x méně…), rozlišování geometrických tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník – hledáme v okolí), prostorová orientace (před, za, první, poslední…)
 • rozvoj řeči – správná výslovnost, souvislé vyjadřování – vyprávění o tom, co jsme dělali, děláme, budeme dělat, poslech pohádek a jejich převyprávění, opakování a poslech básniček, písniček, popis obrázku, rozklad slov na slabiky, určování  první a poslední hlásky ve slově
 • zrakové vnímání – hledání rozdílů na obrázku i ve skutečnosti (schovávání předmětů, co se změnilo…), skládání puzzle, skládání rozstříhaných obrázků (pohlednice, fotky…)
 • pohybový rozvoj – podle možností – přirozená cvičení, hry, tancování, běh, skákání, hry s míčem
 • společenské hry s pravidly – pexeso, Černý Petr ….
 • tvořivé činnosti – kreslení, malování, stříhání a lepení (např. obrázky z letáků, časopisů, koláže, skládání z papíru….,)
 • inspirace na internetu (např. cz.pinterest.com, predskolaci.cz, napadyproanicku.cz …..)