Byly přidány nové fotografie

Třídní schůzky pro rodiče dětí ze třídy Zajíček a Kuřátka budou ve středu 4. září od 16 hodin ve třídě Zajíček. Účast bez dětí!

Třídní schůzky pro rodiče dětí ze třídy Tučňák a Žabičky budou v úterý 10. září od 16 hodin ve třídě Žába. Účast bez dětí!

Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny a těšíme se na vás 2. září. Seznamy dětí budou vyvěšeny od 29. 8. na vchodových dveřích tříd a na dveřích do ředitelny.

Umístění přihlášených dětí na prázdninový provoz bude vyvěšeno v pondělí 22. 7. na vchodových dveřích tříd. Dítě bude přijato do třídy až po uhrazení stravného v kanceláři vedoucí školní jídelny – od 6,30 – 8 hodin.

Prosíme rodiče předškoláčků o vyplnění krátkého dotazníku:

Dostupnost dotazníku od 3. – 19. 6. 2019. Děkujeme za spolupráci.

Byly přidány nové fotografie

Přijaté děti pro školní rok 2019/2020 dle registračních čísel

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude ve čtvrtek 30.5. 2019 od 16 hodin ve třídě Žabičky. Účast rodičů bez dětí!

Nepřijaté děti   pro školní rok 2019/2020 dle registračních čísel

Seznam přijatých dětí na školní rok 2019/2020 (podle registračních čísel) bude zveřejněn nejpozději 30. 5. 2019 na webu MŠ Sluníčko a na vchodových dveří – ředitelna.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 16 hodin ve třídě Žabičky. Účast rodičů bez dětí.

Rozhodnutí o přijetí na prázdninový provoz v MŠ Sluníčko

Byly přidány nové akce