Byly přidány nové akce

Sleva na dani – potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2019 – bude vám v nejbližších dnech vydáno ve třídě na formuláři MŠ.

Přejeme všem dětem i rodičům krásné a pohodové vánoce a vše nejlepší do nového roku 2020.

kolektiv MŠ Sluníčko

MŠ je uzavřena od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020

Byly přidány nové fotografie

Pedagogové naší školy se středeční stávky neúčastní, ale se stávkujícími sympatizujeme a podporujeme jejich požadavky.

Po dohodě se zřizovatelem, tj. ÚMČ Praha 14, bylo odsouhlaseno uzavření všech mateřských škol ve dnech 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020. Provoz začne 6. ledna 2020

Byly přidány nové fotografie

Třídní schůzky pro rodiče dětí ze třídy Zajíček a Kuřátka budou ve středu 4. září od 16 hodin ve třídě Zajíček. Účast bez dětí!

Třídní schůzky pro rodiče dětí ze třídy Tučňák a Žabičky budou v úterý 10. září od 16 hodin ve třídě Žába. Účast bez dětí!

Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny a těšíme se na vás 2. září. Seznamy dětí budou vyvěšeny od 29. 8. na vchodových dveřích tříd a na dveřích do ředitelny.

Umístění přihlášených dětí na prázdninový provoz bude vyvěšeno v pondělí 22. 7. na vchodových dveřích tříd. Dítě bude přijato do třídy až po uhrazení stravného v kanceláři vedoucí školní jídelny – od 6,30 – 8 hodin.