Přejeme všem dětem i rodičům hezké a pohodové prázdniny, předškoláčkům dobrý start v první třídě a děkujeme vám, že jsme společně zvládli tento nelehký školní rok.

Těšíme se na vás zase 1. září. Seznamy dětí budou vyvěšeny na dveřích tříd 28.8. Nové děti přivádějte mezi 7,30 – 8,00 hod.

Schůzka pro rodiče nových dětí bude ve středu 2. září od 16 hodin v Zajíčku.

Schůzka pro rodiče dětí, které už MŠ Sluníčko navštěvují, bude v druhém týdnu v září.

Informace k prázdninovému provozu

Prázdninový provoz 2020 po dohodě se zřizovatelem bude probíhat od 7. 7. do 31. 7. 2020 v MŠ Sluníčko pouze pro přihlášené děti z MŠ Sluníčko a MŠ Obláček.

Provoz MŠ je od 7 do 17 hodin. Děti se budou ráno scházet na školní zahradě – příchod hlavní brankou. Vyčkejte vždy příchodu učitelky. V poledne i odpoledne děti vyzvedávejte opět na školní zahradě. V případě nepříznivého počasí budou děti ve třídě. Informace o rozmístění do tříd při špatném počasí budou na dveřích třídy Kuřátka.

Dejte dětem oblečení odpovídající počasí, holínky v tašce a podepsanou láhev s pitím. První den nástupu do MŠ v letním provozu přineste, prosím,  podepsané čestné prohlášení.

Další informace o podmínkách provozu zde: Informace k provozu MŠ.

 

Byla přidány nové fotografie

Platby za období uzavření MŠ – pandemie Covid 19

ŠKOLNÉ

Po uhrazení platby za 06/2020 vám bude vrácena na účet poměrná část školného za dobu uzavření MŠ (16.3. – 22. 5. 2020) tj. 1350,-

SRPŠ 

Dětem, které k 31. 8. 2020 ukončují docházku v MŠ Sluníčko, bude vráceno na účet 500,- za nevyužití fondu SRPŠ v době uzavření MŠ. Dětem, které budou od září pokračovat v docházce v MŠ Sluníčko, bude částka převedena na příští školní rok.

PLAVÁNÍ

Částka za nevyužité lekce plavání vám bude vrácena v nejbližším termínu po vypořádání s plaveckou školou.

Byly přidány nové akce

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 zde:

Rozhodnutí o nepřijetí/přijetí si vyzvedněte v pondělí 1. 6. 2020 od 9 do 16 hodin u ředitelky školy.

Byly přidány nové fotografie

Školné za období 16.3. – 22.5. (uzavření MŠ z důvodu mimořádných opatření) vám bude vráceno na účet během měsíce června.

Informace k obnovení provozu MŠ od 25. 5. 2020. Jelikož může docházet ke změnám kvůli aktuální situaci, prosíme, sledujte, pravidelně webové stránky a informace na dveřích tříd.

čestné prohlášení

Obnovení provozu MŠ  od 25. 5. 2020 – děkujeme rodičům za zaslané informace o docházce dětí. Omlouváme se, ale z technických důvodů (zhroucení systému  hromadných sms) některé sms nebyly odeslány a ani jsme neobdržely sms, které byly poslány od 8.5. Prosíme tedy tyto rodiče, aby informaci o docházce dítěte do MŠ poslali co nejdříve sms na třídní telefon nebo na email slunickocernymost@gmail.com.

Děkujeme za pochopení