Zájmové projekty

Angličtinka

Projekt je zaměřen na hravé seznamování s cizím jazykem. Vede p. učitelka Aneta, je určen pro děti předškolního věku.

Flétnička

Projekt je zaměřen na získávání vztahu k hudbě a seznámení s hrou na hudební nástroj. Vede p. učitelka Monika, je určen pro děti předškolního věku.

Šikulka

Projekt je zaměřen na práci s barvami, s přírodními materiály, papírem, na rozvoj motoriky a utváření vlastního vztahu k estetice. Vede p. učitelka Dáša, je určen pro děti 4-5ti leté.

Tuláček

Projekt je zaměřen na poznávání krás a tajů města a okolí, kde děti bydlí. Vede p. učitelka Iva a je určen pro děti 4-5ti leté.

Delfínek

Projekt je zaměřen na seznamování dětí s vodou a nácvik základů plavání. Kurs probíhá v plaveckém bazénu Hloubětín pod vedením zkušených instruktorek, za dohledu učitelek MŠ. Je určen pro předškolní děti.