Názorové fórumPlease complete the required fields.

Poděkování


Lenka Ješová, 18.7. 2018


Ráda bych touto cestou poděkovala celému personálnímu týmu školky Sluníčko, který se postaral o báječné roky, které naše děti ve školce strávily.
Paní ředitelka Jandová si zaslouží slova velké chvály, pod jejím vedením školka opravdu vzkvétá a je pro děti místem pohody. Děti mají kvalitní a moderní zázemí, krásné venkovní hřiště, ve třídách vše potřebné, předškoláčkům dělá radost velká interaktivní tabule. Děti si mohou vybrat z několika kroužků (dcera dodnes s nadšením vzpomíná na výlety s „Tuláčkem“), kurzu plavání, těší se z pravidelných divadélek a pořádaných akcí přímo ve školce a zajímavých výletů. V průběhu celého roku ve třídách paní učitelky připravují dětem krásné okamžiky při oslavách Vánoc, Velikonoc, MDD, Dne matek a dalších slavností. Výborná je také komunikace školky s rodiči, ať už prostřednictvím přehledných webových stránek (zde si můžeme prohlédnout pod heslem fotografie ze všech školkových akcí), nástěnek, nebo přímo s paní učitelkou.
Jako rodič musím vyzdvihnout předškolní přípravu dětí. Za to, jak se dětem paní učitelky věnovaly a co vše děti naučily, jim patří mé veliké poděkování! Děti vstoupí do první třídy výborně připraveny.
MŠ Sluníčko není v naší spádové oblasti, ale dnes jsem velice ráda, že i přes to jsme si tuto školku před čtyřmi lety pro naše děti zvolili a pro další rodiče ji mohu jen vřele doporučit.
MŠ Sluníčko do dalších let přeji, aby vytvořilo chvíle pohody co nejvíce dětem, stejně tak jako těm našim.


Poděkování


Viktorie Stodolová, 28.6. 2018


Chtěla bych touto cestou z celého srdce poděkovat učitelkám z třídy žába Staně a Zdeně za to s jakou péči, láskou a trpělivosti přistupovali k Vojtíkovi, celkově za jejich vstřícnost a profesionalitu. Moc děkuji celému kolektivu MŠ, paní kuchařkám za chutná jídla na kterých Vojtíšek moc pochutnal, obrovské děkuji patří pí. ředitelce za to jak skvěle MŠ funguje pod její vedením. Dětí ze školky odnáší spoustu zážitků a dovednosti, předškoláci odchází připravené na školu. Jako rodič jsem byla maximálně spokojená a jsem šťastna za to že můj syn navštěvoval právě MŠ Sluníčko. Přeji celému kolektivů hodně dalších spokojených rodičů a šťastných dětí. Viktorie a Vojtíšek Stodolovi.


Poděkování


Zuzana Hošková, 24.8. 2017


Před prázdninami jsem předala paní ředitelce a paním učitelkám dopis, kde jsem velmi děkovala za práci, kterou pro děti a s dětmi dělají. Velmi jednoduše řečeno. Ve skutečnosti to byl dopis, kde jsem se snažila vyjádřit naše velké potěšení a díky za to, že náš syn se cítil svůj první rok ve školce tak dobře a přirozeně, že jeho každodenní postřehy, takové to malé každodenní vyprávění, nás, jako rodiče, nemohlo víc těšit. Nyní, s odstupem dvou měsíců, po prázdninách a také i se zkušenostmi odjinud, musím napsat ještě jednou, trochu jinak a trochu víc veřejně. Děkuji paním učitelkám a paní ředitelce nejen za péči, která se dětem ve Sluníčku dostává, ale i za mateřský přístup a za zájem, se kterým dítě vnímají. Také děkuji paní ředitelce a paní zástupkyni za to, jaký tým lidí si k sobě vybraly, protože to nejsou jen pedagožky, jsou to paní učitelky, které mají děti a práci s dětmi RÁDY! Také děkuji za to, jak školka vypadá – prostory a pomůcky ke hrám, krásná upravená zahrada, kterou každodenně a za každého počasí využívají. Děkuji i za to, jak chytře mají děti rozdělené oblečení v poličkách. Děkuji i za výzdobu chodeb, kde si náš syn najde pravidelně svůj výrobek nebo obrázek a uvědomí si, jak je to i díky němu ve školce pěkné. Vážená paní ředitelko, došlo mi, že nic není náhoda a že „u nás“, ve Sluníčku, jsou věci dělané lidmi, kteří mají hlavu a srdce na svém místě. Jsem Vám vděčná za přátelské prostředí, ve kterém můj syn může navazovat vztahy nejen s kamarády a paní učitelkami, ale i s celým širším personálem. Děkujeme Vám! rodiče Jakuba


Dopis – poděkování


Lucie Kalábková, 18.6. 2017


dopis (.pdf)


Naše děti ve Sluníčku – ohlédnutí


Markéta Staňková, 5.6. 2016


Když jsem hledala před 2 roky školku pro mojí tehdy 4 letou dceru, velmi mi pomohlo osobní doporučení paní z naší ulice, která do Sluníčka vozila obě své děti. Po dni otevřených dveří bylo celkem jasno. Již samotný přístup paní ředitelky Jandové, která je vždy vstřícná a milá, mě přesvědčil. Nikdy jsem pak nezapochybovala o správnosti volby. Dcera byla zpočátku úzkostná, špatně snášela odloučení, ale paní učitelky ze Žabičky měly vždy pochopení a snažily se dceru povzbudit a přejít toto obtížné období. Z tohoto důvodu souhlasím s paní ředielkou co se týče adaptačního programu na zahájení školního roku. Ač se to u některých rodičů nesetkává s pochopením (třeba musí do práce a nemohou si dovolit vyzvedávat děti po obědě, po svačince atd), podle mne to je ale dobře vymyšlené a dětem to opravdu usnadní nástup do nového prostředí a kolektivu. Nyní je dcera předškoláček a do školky chodí ráda. Bude se nám stýskat. Školku navštěvuje i můj mladší syn a také je moc spokojen. Smekám před trpělivostí všech paních učitelek, zvládnout tolik dětí s úsměvem a nastolit dětem tolik potřebné hranice…. Nyní se stěhujeme, takže školku opouštíme, což nás moc mrzí. Ale když se mne nějaká maminka v Kyjí ptá, kam dávám děti, vždy Sluníčko nadšeně doporučuji. Stejně tak, jako mne bylo doporučeno, když jsem se rozhodovala já. Paní ředitelka Jandová je velmi profesionální, je to člověk na správném místě a dělá vše pro to, aby se školka rozvíjela po všech stránkách. Všechny paní učitelky jsou moc milé a laskavé. Zvláštní poděkování je také namířeno paní učitelce Miládce ze Zajíčka, kterou můj syn zbožňuje :-). Děkujeme celému týmu Sluníčka, paním kuchařkám, které skvěle vaří (syn si často přidává – prý i několikrát :-)), také paním uklízečkám, zkrátka všem, kteří se o naše děti starají. Také musím pochválit systém omluv, funguje perfektně a nikdy jsme neměli s ničím problém. Přeji mnoho spokojených dětí i rodičů a stále tolik elánu a úsměvů i do dalších let. Markéta, Karolínka a Davídek Staňkovi
Starší příspěvky najdete na na našem starém webu