Názorové fórumPlease complete the required fields.

Poděkování


Zuzana Hošková, 24.8. 2017


Před prázdninami jsem předala paní ředitelce a paním učitelkám dopis, kde jsem velmi děkovala za práci, kterou pro děti a s dětmi dělají. Velmi jednoduše řečeno. Ve skutečnosti to byl dopis, kde jsem se snažila vyjádřit naše velké potěšení a díky za to, že náš syn se cítil svůj první rok ve školce tak dobře a přirozeně, že jeho každodenní postřehy, takové to malé každodenní vyprávění, nás, jako rodiče, nemohlo víc těšit. Nyní, s odstupem dvou měsíců, po prázdninách a také i se zkušenostmi odjinud, musím napsat ještě jednou, trochu jinak a trochu víc veřejně. Děkuji paním učitelkám a paní ředitelce nejen za péči, která se dětem ve Sluníčku dostává, ale i za mateřský přístup a za zájem, se kterým dítě vnímají. Také děkuji paní ředitelce a paní zástupkyni za to, jaký tým lidí si k sobě vybraly, protože to nejsou jen pedagožky, jsou to paní učitelky, které mají děti a práci s dětmi RÁDY! Také děkuji za to, jak školka vypadá – prostory a pomůcky ke hrám, krásná upravená zahrada, kterou každodenně a za každého počasí využívají. Děkuji i za to, jak chytře mají děti rozdělené oblečení v poličkách. Děkuji i za výzdobu chodeb, kde si náš syn najde pravidelně svůj výrobek nebo obrázek a uvědomí si, jak je to i díky němu ve školce pěkné. Vážená paní ředitelko, došlo mi, že nic není náhoda a že „u nás“, ve Sluníčku, jsou věci dělané lidmi, kteří mají hlavu a srdce na svém místě. Jsem Vám vděčná za přátelské prostředí, ve kterém můj syn může navazovat vztahy nejen s kamarády a paní učitelkami, ale i s celým širším personálem. Děkujeme Vám! rodiče Jakuba


Dopis – poděkování


Lucie Kalábková, 18.6. 2017


dopis (.pdf)


Naše děti ve Sluníčku – ohlédnutí


Markéta Staňková, 5.6. 2016


Když jsem hledala před 2 roky školku pro mojí tehdy 4 letou dceru, velmi mi pomohlo osobní doporučení paní z naší ulice, která do Sluníčka vozila obě své děti. Po dni otevřených dveří bylo celkem jasno. Již samotný přístup paní ředitelky Jandové, která je vždy vstřícná a milá, mě přesvědčil. Nikdy jsem pak nezapochybovala o správnosti volby. Dcera byla zpočátku úzkostná, špatně snášela odloučení, ale paní učitelky ze Žabičky měly vždy pochopení a snažily se dceru povzbudit a přejít toto obtížné období. Z tohoto důvodu souhlasím s paní ředielkou co se týče adaptačního programu na zahájení školního roku. Ač se to u některých rodičů nesetkává s pochopením (třeba musí do práce a nemohou si dovolit vyzvedávat děti po obědě, po svačince atd), podle mne to je ale dobře vymyšlené a dětem to opravdu usnadní nástup do nového prostředí a kolektivu. Nyní je dcera předškoláček a do školky chodí ráda. Bude se nám stýskat. Školku navštěvuje i můj mladší syn a také je moc spokojen. Smekám před trpělivostí všech paních učitelek, zvládnout tolik dětí s úsměvem a nastolit dětem tolik potřebné hranice…. Nyní se stěhujeme, takže školku opouštíme, což nás moc mrzí. Ale když se mne nějaká maminka v Kyjí ptá, kam dávám děti, vždy Sluníčko nadšeně doporučuji. Stejně tak, jako mne bylo doporučeno, když jsem se rozhodovala já. Paní ředitelka Jandová je velmi profesionální, je to člověk na správném místě a dělá vše pro to, aby se školka rozvíjela po všech stránkách. Všechny paní učitelky jsou moc milé a laskavé. Zvláštní poděkování je také namířeno paní učitelce Miládce ze Zajíčka, kterou můj syn zbožňuje :-). Děkujeme celému týmu Sluníčka, paním kuchařkám, které skvěle vaří (syn si často přidává – prý i několikrát :-)), také paním uklízečkám, zkrátka všem, kteří se o naše děti starají. Také musím pochválit systém omluv, funguje perfektně a nikdy jsme neměli s ničím problém. Přeji mnoho spokojených dětí i rodičů a stále tolik elánu a úsměvů i do dalších let. Markéta, Karolínka a Davídek Staňkovi


Divadlo – Strašidýlko Bačkůrka


Barbora Čmelíková, 24.10. 2015


Ráda bych se s Vámi podělila o mimořádný zážitek z hraní divadla v MŠ Sluničko v Praze 9. Přijela jsem se svými „dřevěnými kolegy“ ráno v pátek 23. 10. 2015 a už po překročení prahu školky nebylo možno nevnímat slavnostní atmosféru, která tam panovala. Všimla jsem si, že děti jsou slavnostně oblečeny a ptala se, zda děti dochází do školky nastrojené běžně? Paní učitelka mi vysvětlila, že ne, že je tomu tak jen v případě, že se ve školce koná nějaká slavnostní událost. Hlavou mi projela slova profesorky Jany Pilátové z DAMU ?divadlo jako svátek? a uvědomila jsem si, jak je pro mě příjemné a povznášející, když jsou děti svými učitelkami vedeny k úctě k živému vystoupení. (Je jasné, že jen v oblečení to nevězí.) Moje očekávání se naplnilo při představení měrou vrchovatou. Děti byly kultivované, pozorné, zatažené do děje a po skončení pohádky jsem ještě z třídy zaslechla, jak probíhá rozbor viděného, tj. že paní učitelka s dojmy získanými při představení dále pracuje. Divadlo je opravdu svátek, svátek kdy se sejdou diváci na jedné a aktéři na druhé straně a společným konáním, vnímáním a vzájemnou komunikací vznikne něco, čemu se říká ?tady a teď?. Každé představení má svůj začátek a konec. Co se odehraje mezi tím, je neopakovatelné ať v dobrém, či špatném smyslu slova. A v Sluníčku se to v tento říjnový pátek fakt povedlo! Díky paní učitelkám, paní ředitelce za to, jak vedou svoje svěřence a že přistupují k divadlu jako k svátku a přeji hodně radosti z práce, sil a pevného zdraví a aby i nadále vytrvaly! Bára Čmelíková (Bářino toulavé divadlo)


Poděkování za skvělou péči


Zdeňka Vogelová, 18.6. 2015


Ráda bych prostřednictvím této webové stránky poděkovala za perfektní a profesionální péči o naši dceru Zuzanu oběma našim učitelkám, Daně a Monice, a paní ředitelce za přívětivý management, který zajišťoval bezvadné fungování školky a spoustu nejrůznějších naučných i zábavných akcí. Naše dcera za rok a půl strávený ve školce udělala obrovský pokrok snad ve všech oblastech. Do školky se vždy těšila a ráda vyprávěla, co s v ní dělo. Ze srdce děkuji, Zdeňka Vogelová
Starší příspěvky najdete na na našem starém webu