Představujeme se

Motto: „Sluníčko svítí všem dětem“

Milí rodiče,
dovolte, abychom Vám sdělili několik informací a zajímavostí o naší mateřské škole Sluníčko – škole plné pohody.
Naše MŠ má čtyři třídy, z nichž ve dvou jsou děti 3 až 4,5 leté a v dalších jsou nejstarší děti a předškoláci. Od školního roku 2022/23 je otevřena třída pro děti mladší 3 let. S dětmi pracuje kolektiv zkušených kvalifikovaných učitelek, které mají citlivý přístup k dětem, neustále si prohlubují a rozšiřují své pedagogické vzdělání a při práci využívají nejnovějších metod. Ve třech třídách pomáhají s dětmi také kvalifikované asistentky. Hlavním cílem naší práce je, aby se zde děti cítily spokojeně a šťastně, úspěšně se zapojily do života v kolektivu dětí. Nemalý důraz je kladen na respektování osobnosti dítěte při společných, skupinových i individuálních činnostech. Škola je zapojena do celostátní kampaně na podporu emočního zdraví dětí „Celé Česko čte dětem“.
Celý den probíhají ve všech třídách nejrůznější aktivity, které rozvíjí děti v oblasti pohybové, jazykové, hudební, výtvarné a rozumové. Kromě těchto pravidelných činností zde nabízíme dětem několik projektů – „Flétnička“, „Angličtinka“, „Tuláček“ a „Šikulka“. V rámci ozdravného programu se s dětmi účastníme plaveckého výcviku a jsme zapojeny do projektu „Zdravý úsměv“. Naše školka je vybavena také keramickou pecí. Děti ze všech tříd si několikrát za rok vyzkouší práci s keramickou hlínou.

Ve třídách se vyškolené učitelky věnují preventivním programům na rozvoj řeči a správné výslovnosti. Zachycují včas vady řeči a doporučí vhodnou nápravu. I při takto bohatém programu dětem zbývá spousta času na volnou hru, která je pro ně v předškolním věku nejdůležitější pro rozvoj sociálních vztahů mezi vrstevníky. Děti mají k dispozici mnoho hraček, naučných her (velmi oblíbené jsou hry a hračky ze dřeva), tělovýchovných pomůcek a rozmanité vybavení zahrady.

K nejhezčím okamžikům v roce u nás patří oslava nejrůznějších svátků – Čas jablíčkové vůně, Vánoce, Karneval, Velikonoce, Den matek, Den dětí, Loučení se Sluníčkem…. Děti se aktivně zapojují do výzdoby třídy i školky, připravují dárečky a společně s rodiči pak vychutnávají atmosféru nevšedních dní.

Spolupracujeme také se Základní školou Generála Janouška, předškoláci každým rokem navštěvují 1. třídy a uskutečňujeme společně i další aktivity.

Nejméně jednou za měsíc probíhá v mateřské škole divadelní představení nebo jiný program – hudební, vzdělávací nebo preventivně bezpečnostní. Stále pracujeme na zkvalitňování vybavení tříd i školní zahrady. V naší školní kuchyni pro děti připravují paní kuchařky pestrá jídla s respektováním zásad zdravé výživy s každodenní dávkou ovoce a zeleniny. Při vaření používají zdravé bio koření od českých farmářů. Děti si samy volí velikost porce a zvykají si na správné stolování. Pitný režim je zajištěn po celý den.

Pro nově příchozí děti je zaveden postupný adaptační režim, který jim pomáhá překonat těžké chvíle prvního odloučení od rodičů. Mnoho našich „žáčků“, teď již samostatných školáků, se za námi chodí podívat a pochlubit se svými školními úspěchy. Snažíme se, aby se naše škola stala v dnešní uspěchané době „oázou“ klidu a pohody. Byly bychom rády, kdyby se děti do Sluníčka těšily, měly zde pocit bezpečí a čas v něm strávený považovaly za příjemnou součást svého života, na kterou si i v dospělosti rády vzpomenou.

Těšíme se na Vás a věříme, že se u nás bude líbit i Vašemu dítěti.