Informace k platbám

Veškeré pokyny k platbě i s přiděleným VS obdrží rodiče při nástupu dítěte do MŠ na začátku září.

Školné

 • platí se jednorázovým nebo trvalým příkazem z vašeho bankovního účtu na účet MŠ: 28339081/0100
 • částka 600,-Kč/měs.
 • nejpozději k 15. dni v měsíci
 • ukončit trvalý příkaz k červnu (poslední platba v červnu)
 • Děti docházející k povinné školní docházce (tzn. v období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 dosáhnou 6 ti let) a děti s povoleným odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Platbu školného je možno v plné výši uplatnit jako slevu na dani – „školkovné“. Potvrzení o celkové výši platby školného vám bude vydáno během měsíce ledna .

Stravné

 • platí se měsíčně jednorázovým nebo trvalým příkazem z vašeho bankovního účtu na účet ŠJ:  21137081/0100
 • částka 1100,- Kč/měs. tj. 50,-/den
 • pro děti s odkladem školní docházky 1144,-/měs, tj. 52,-/den
 • nejpozději k 15. dni v měsíci
 • ukončit trvalý příkaz k červnu (poslední platba v červnu)
 • přeplatky stravného budou poukázány zpět na Váš účet v lednu, dubnu, červenci
 • Provozní řád ŠJ 2023

SRPŠ

 • Pro školní rok 2023/24 byl na třídních schůzkách schválen příspěvek 1200,-/rok
 • platba nejpozději do konce října
 • č.účtu: 2400865395/2010  Fio banka, vs stejný jako na platby stravného, uvádějte i jméno dítěte