Informace k platbám

Školné

 • platí se jednorázovým nebo trvalým příkazem z Vašeho bankovního účtu na účet MŠ: 28339081/0100
 • částka 600,-Kč/měs.
 • nejpozději k 15. dni v měsíci
 • ukončit trvalý příkaz k červnu (poslední platba v červnu)
 • Děti docházející k povinné školní docházce (tzn. v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 dosáhnou 6 ti let) a děti s povoleným odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Platbu školného je možno v plné výši uplatnit jako slevu na dani – „školkovné“. Potvrzení o celkové výši platby školného vám bude vydáno během měsíce ledna .

Stravné

 • platí se jednorázovým nebo trvalým příkazem z Vašeho bankovního účtu na účet ŠJ:  21137081/0100
 • částka 840,- Kč/měs.
 • nejpozději k 15. dni v měsíci
 • ukončit trvalý příkaz k červnu (poslední platba v červnu)
 • přeplatky stravného budou poukázány zpět na Váš účet v lednu, dubnu, červenci

SRPŠ

 • na třídních schůzkách byl schválen příspěvek 1200,-/rok
 • pro děti, které MŠ navštěvovaly i v loňském školním roce bude částka snížena  o 500,- z důvodu nevyčerpaných příspěvků v době omezeného provozu MŠ v období březen – červen. Rodiče těchto dětí tedy budou platit 700,-/ rok
 • platba nejpozději do konce října
 • č.účtu: 2400865395/2010  Fio banka