Zápis

Informace k zápisu dětí pro školní rok 2023/2024

Seznam přijatých dětí starších 3 let pro šk.rok 2023-2024

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí starších 3 let bude v úterý 6. 6. od 16.00 hodin v Žabičce. Schůzky se budou konat bez dětí!

Seznam nepřijatých dětí starších 3 let pro šk. rok 2023-24

Prosíme, rodiče nepřijatých dětí, aby si přišli vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí v úterý 23. 5. od 10.30 do 12.30 (případně v jiném termínu po telefonické dohodě s paní ředitelkou).

Seznam přijatých dětí mladších 3 let pro šk.rok 2023-2024

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí mladších 3 let bude v úterý 6. 6. od 15.30 hodin v Koťátkách. Schůzky se budou konat bez dětí!

Seznam nepřijatých dětí mladších 3 let pro šk. rok 2023-2024

Prosíme, rodiče nepřijatých dětí, aby si přišli vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí v úterý 16. 5. od 9.00 do 13.00 (případně v jiném termínu po telefonické dohodě s paní ředitelkou).

Sledujte zde, prosím, aktuální informace k zápisu, budou průběžně doplňovány.

Den otevřených dveří pro nové děti a jejich rodiče proběhne v úterý 4. 4. 2023 od 10.30 do 11.30 (pro děti mladší 3 let) v oddělení Koťátka a od 13.30 do 16 hodin (pro děti starší 3 let) v oddělení Žába. Tento den si můžete vyzvednout Žádost o přijetí.

Informace k zápisu dětí s dočasnou ochranou

Zápis pro děti s dočasnou ochranou je určen na 5. 6. 2023  od 9.00 do 11.00 hod.

Pokyny k zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Termín zápisu a odevzdání Žádostí:

Zápis pouze pro děti starší 3 let (tj. narozené do 31.8. 2020)

 • úterý 2. 5. 2023 – 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 – jen s rezervací (bez rezervace v čase 15.00 – 16.00)
 • středa 3. 5. 2023 – 8.00 – 9.00 – bez rezervace, 9.00 – 14.00 – pouze s rezervací

  Zápis pro děti mladší 3 let (tj. narozené od 1. 9. 2020)

 • čtvrtek  4. 5. 2023 – 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 pouze rezervace, 15.00 – 16.00 – bez rezervace
 •  vzhledem k omezené kapacitě třídy je předpoklad přijetí dětí narozených do 12/2020

Pro urychlení a usnadnění zápisu vašeho dítěte do naší mateřské školy vám doporučujeme využít Elektronický předzápis pro děti starší 3 let, a Elektronický předzápis pro děti mladší 3 let  který bude spuštěn 1. dubna. Současně doporučujeme zarezervovat čas zápisu. Aplikace vás velmi přehledně a jednoduše provede jednotlivými úkony.

Předzápis bude probíhat v těchto krocích:

 • zadáte web adresu elektronickypredzapis.cz pro děti starší 3 let nebo elektronický předzápis pro děti mladší 3 let a zvolíte REGISTRACE
 • vyplníte váš email, obdržíte aktivační odkaz a zaregistrujete se
 • přihlásíte se emailem a heslem
 • vyhledáte Mateřskou školu Sluníčko, Praha 9 – Černý Most – a zvolíte předzapsat (aktivní od 1. 4. 2023)
 • vyplníte potřebné údaje, které jsou zaslány rovnou do databáze zápisu MŠ
 • zarezervujete si přímo čas řádného zápisu
 • vyplněnou žádost si oboustranně vytisknete
 • navštívíte dětského lékaře pro potvrzení
 • pak přijdete ve  vybraném čase k zápisu

Směrnice pro přijímání dětí 2023

Pokud nevyužijete možnost elektronického předzápisu, můžete si Žádost vytisknout oboustranně zde:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – děti starší 3 let

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – pro děti mladší 3 let

Víte-li, že Vaše dítě bude potřebovat některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce března. Zápis do MŠ je třeba v tomto případě řešit individuálně a včas.

U zápisu zákonný zástupce předloží – originály:

 • Vyplněnou žádost s potvrzením dětského lékaře
 • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
 • Rodný list dítěte
 • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které ke dni 31. 8. 2023 dovrší 5 let (děti narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018).

Místo pro podávání Žádostí

MŠ Sluníčko, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005