Zápis

Informace k zápisu dětí pro školní rok 2019/2020

Přijaté děti pro školní rok 2019/2020 dle registračních čísel

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude ve čtvrtek 30.5. 2019 od 16 hodin ve třídě Žabičky. Účast rodičů bez dětí!

Nepřijaté děti   pro školní rok 2019/2020 dle registračních čísel

Seznam přijatých dětí (podle registračních čísel) bude zveřejněn nejpozději 30. 5. 2019 na webu MŠ Sluníčko a na vchodových dveří – ředitelna.

Den otevřených dveří pro nové děti a jejich rodiče proběhne

ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 10.00 do 11.30 a od 13.00 do 16.00 hodin ve třídě Žába.

Termín zápisu a odevzdání Žádostí:

 • čtvrtek 2. 5. 2019 – 8.00-15.00 pouze rezervace, 15.00-16.00 – bez rezervace
 • pátek 3. 5. 2019 – 8.00-9.30 – bez rezervace, 9.30-13.00 – pouze rezervace

Pro urychlení a usnadnění zápisu vašeho dítěte do naší mateřské školy vám doporučujeme využít Elektronický předzápis, který bude spuštěn 1. dubna. Současně si můžete i zarezervovat čas zápisu. Aplikace vás velmi přehledně a jednoduše provede jednotlivými úkony.

Předzápis bude probíhat v těchto krocích:

 • zadáte web adresu www.elektronickypredzapis.cz a zvolíte REGISTRACE
 • vyplníte váš email, obdržíte aktivační odkaz a zaregistrujete se
 • přihlásíte se emailem a heslem
 • vyhledáte Mateřskou školu Sluníčko, Praha 9 – Černý Most – a zvolíte předzapsat (aktivní od 1.4.2019)
 • vyplníte potřebné údaje, které jsou zaslány rovnou do databáze zápisu MŠ
 • zarezervujete si přímo čas řádného zápisu
 • vyplněnou žádost si oboustranně vytisknete
 • navštívíte dětského lékaře pro potvrzení
 • pak přijdete ve  vybraném čase k zápisu

Směrnice pro přijímání dětí 2019

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Víte-li, že Vaše dítě bude potřebovat některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce března. Zápis do MŠ je třeba v tomto případě řešit individuálně a včas.

U zápisu zákonný zástupce předloží:

 • Vyplněnou žádost s potvrzením dětského lékaře
 • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
 • Rodný list dítěte
 • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které ke dni 31. 8. 2019 dovrší 5 let (děti narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014).

Místo pro podávání Žádostí

MŠ Sluníčko, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005