Zápis

Informace k zápisu dětí pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení 2021/2021

Seznam přijatých dětí

Seznam nepřijatých dětí

Rozhodnutí o nepřijetí si, prosím, vyzvedněte v pondělí 24. 5. 2021 od 8,30 do 12,00 hodin nebo v úterý 25. 5. 2021 od 8,30 do 15,00 hodin.

Zveřejněním registračních čísel přijatých dětí se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené.

Pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční úvodní schůzka ve čtvrtek 10. června 2021 od 16 hodin v Žabičce.

Z epidemiologických důvodů se může schůzky zúčastnit pouze jeden zákonný zástupce s ochrannou úst a nosu. Schůzka se uskuteční bez přítomnosti dětí.

Na schůzku můžete přinést vyplněný Evidenční list dítěte 2021 a informovaný souhlas 21 nebo dokumenty dostanete a vyplníte až na schůzce.

Sledujte zde, prosím, aktuální informace k zápisu, budou průběžně doplňovány podle vývoje současné mimořádné situace.

Termín zápisu a odevzdání Žádostí:

 • pondělí  3. 5. 2021 – 8.00 – 15.00 pouze rezervace, 15.00 – 16.00 – bez rezervace
 • úterý  4. 5. 2021 – 8.00 – 9.00 – bez rezervace, 9.00 – 14.00 – pouze rezervace

Pro urychlení a usnadnění zápisu vašeho dítěte do naší mateřské školy vám doporučujeme využít Elektronický předzápis, který bude spuštěn 1. dubna. Současně si můžete i zarezervovat čas zápisu. Aplikace vás velmi přehledně a jednoduše provede jednotlivými úkony.

Předzápis bude probíhat v těchto krocích:

 • zadáte web adresu elektronickypredzapis.cz a zvolíte REGISTRACE
 • vyplníte váš email, obdržíte aktivační odkaz a zaregistrujete se
 • přihlásíte se emailem a heslem
 • vyhledáte Mateřskou školu Sluníčko, Praha 9 – Černý Most – a zvolíte předzapsat (aktivní od 1. 4. 2020)
 • vyplníte potřebné údaje, které jsou zaslány rovnou do databáze zápisu MŠ
 • zarezervujete si přímo čas řádného zápisu
 • vyplněnou žádost si oboustranně vytisknete
 • navštívíte dětského lékaře pro potvrzení
 • pak přijdete ve  vybraném čase k zápisu

Směrnice pro přijímání dětí 2021

Pokud nevyužijete možnost elektronického předzápisu, můžete si Žádost vytisknout zde: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – od 1.4.2021

Víte-li, že Vaše dítě bude potřebovat některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce března. Zápis do MŠ je třeba v tomto případě řešit individuálně a včas.

U zápisu zákonný zástupce předloží:

 • Vyplněnou žádost s potvrzením dětského lékaře
 • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
 • Rodný list dítěte
 • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které ke dni 31. 8. 2021 dovrší 5 let (děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016).

Místo pro podávání Žádostí

MŠ Sluníčko, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005