Zápis

Informace k zápisu dětí pro školní rok 2018/2019

Den otevřených dveří pro nové děti a jejich rodiče proběhne ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 10 do 16 hodin v oddělení Žába. Tento den si můžete vyzvednout Žádost o přijetí a Evidenční list dítěte.

Termín zápisu a odevzdání Žádostí

  • středa 2. 5. 2018 od 9,00 do 16,00 hodin (9,00 – 13,00 pouze rezervace)
  • čtvrtek 3. 5. 2018 od 9,00 do 16,00 hodin (pouze rezervace)

On-line rezervace bude spuštěna na začátku dubna.

Víte-li, že Vaše dítě bude potřebovat některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce března. Zápis do MŠ je třeba v tomto případě řešit individuálně a včas.

U zápisu zákonný zástupce předloží:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
  • Rodný list dítěte
  • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013).

Místo pro podávání Žádostí

MŠ Sluníčko, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005