Zápis

Informace k zápisu dětí pro školní rok 2019/2020

Den otevřených dveří pro nové děti a jejich rodiče proběhne

ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 10.00 do 11.30 a od 13.00 do 16.00 hodin ve třídě Žába.

Termín zápisu a odevzdání Žádostí:

 • čtvrtek 2. 5. 2019 – 8.00-15.00 pouze rezervace, 15.00-16.00 – bez rezervace
 • pátek 3. 5. 2019 – 8.00-9.30 – bez rezervace, 9.30-13.00 – pouze rezervace

Pro urychlení a usnadnění zápisu vašeho dítěte do naší mateřské školy vám doporučujeme využít Elektronický předzápis, který bude spuštěn 1. dubna. Současně si můžete i zarezervovat čas zápisu. Aplikace vás velmi přehledně a jednoduše provede jednotlivými úkony.

Předzápis bude probíhat v těchto krocích:

 • zadáte web adresu www.elektronickypredzapis.cz a zvolíte REGISTRACE
 • vyplníte váš email, obdržíte aktivační odkaz a zaregistrujete se
 • přihlásíte se emailem a heslem
 • vyhledáte Mateřskou školu Sluníčko, Praha 9 – Černý Most – a zvolíte předzapsat (aktivní od 1.4.2019)
 • vyplníte potřebné údaje, které jsou zaslány rovnou do databáze zápisu MŠ
 • zarezervujete si přímo čas řádného zápisu
 • vyplněnou žádost si oboustranně vytisknete
 • navštívíte dětského lékaře pro potvrzení
 • pak přijdete ve  vybraném čase k zápisu

Směrnice pro přijímání dětí 2019

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Víte-li, že Vaše dítě bude potřebovat některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce března. Zápis do MŠ je třeba v tomto případě řešit individuálně a včas.

U zápisu zákonný zástupce předloží:

 • Vyplněnou žádost s potvrzením dětského lékaře
 • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
 • Rodný list dítěte
 • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které ke dni 31. 8. 2019 dovrší 5 let (děti narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014).

Místo pro podávání Žádostí

MŠ Sluníčko, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005