Zápis

Informace k zápisu dětí pro školní rok 2019/2020

Den otevřených dveří pro nové děti a jejich rodiče proběhne

ve čtvrtek 11. 4. 2018 od 10 do 11.30 a od 13.00 do 16 hodin ve třídě Žába.

Termín zápisu a odevzdání Žádostí:

  • čtvrtek 2. 5. 2018
  • pátek 3. 5. 2018

Bližší informace k zápisu bude zde v průběhu měsíce března.

 

Víte-li, že Vaše dítě bude potřebovat některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce března. Zápis do MŠ je třeba v tomto případě řešit individuálně a včas.

U zápisu zákonný zástupce předloží:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
  • Rodný list dítěte
  • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které ke dni 31. 8. 2019 dovrší 5 let (děti narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014).

Místo pro podávání Žádostí

MŠ Sluníčko, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005