Mateřská škola SLUNÍČKO

Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005

tel: 281 913 402, 734 236 783, email: slunicko-ms@volny.cz

 

Nejbližší akce (16.1.2022 - 6.2.2022)

21.1. „Jak Vašík k rozumu přišel“

divadelní představení v MŠ

Přiveďte děti do 8 hodin ve slavnostním oblečení

25.1. Testy školní zralosti

pro přihlášené předškoláky

4.2. „Kamarád i šelma“

program o soužití s pejsky