Aktuality

zápis UA

Zápis pro cizince uprchlíky

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („ uprchlíci) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 8. 6. 2022 od 13.00 do 16.00

Для зарахуваня до ЗДО у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою терпимості а також з тимчасовим захистом на території ЧР відповідно до §35п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР(„біженці“) з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців –біженців призначений термін зарахування 8. 6. 2022  13.00 – 16.00

Tiskopisy potřebné k zápisu je možné vyzvednout v pondělí 16. 5. 2022  od 14,00 do 17,00 hod v MŠ anebo vytisknout zde.

Vzhledem k velkému množství žádostí o přijetí dětí  do naší MŠ je pravděpodobné, že děti cizinců-uprchlíků nebudou z kapacitních důvodů do naší MŠ přijaty. Zápis bude sloužit pro zjištění počtu zájemců a informace bude předána zřizovateli, tj. MČ Praha 14.