Aktuality

uzavření mš říjen

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace mezi zaměstnanci mateřské školy, nejsme nyní schopny zajistit provoz MŠ. Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ od pondělí 26. 10. uzavřena. O další situaci vás budeme informovat na webových stránkách školy.

Citace §3, odst.2,vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1.
Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté,
co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Děkujeme za pochopení