Nácvik dovedností nutných k úspěšnému vstupu do školy

S předškoláky je možné cvičit některé psychické funkce a dovednosti:

Zrakové vnímání:

 • Zraková diferenciace:
  • rozlišování předmětů
  • vyhledávání dvou stejných předmětů (např. kostky mezi kuličkami)
  • odlišování věcí rozdílných (najít, co do skupiny nepatří podle barev, velikostí atd.)
  • vyhledání rozdílů ve zdánlivě stejných obrázcích
  • vyhledání stejných obrazců z několika si podobných
  • odlišení rozdílného obrazce z řady stejných
 • Prostorová orientace – Vyhledání „ukrytých“ věcí na obrázku:
  • vyhledání věcí na obrázku s pojmy dole/nahoře, vzadu/vpředu/uprostřed
  • vyhledání a určení místa věcí v místnosti s určováním změny jejich postavení v prostoru
  • obrázková bludiště
 • Pravolevá orientace:
  • určování věcí s pojmy vpravo/vlevo na obrázku, hračce i v reálu
  • určení změny postavení
  • určení polohy na sobě a druhém člověku
  • popis cesty do obchodu, parku apod. s pojmy vpravo/vlevo
 • Zraková analýza a syntéza:
  • skládání a rozkládání obrázků (fotek) z rozstříhaných částí
  • skládání a rozkládání částí stavebnic (rozkládací kostky)
  • puzzle
  • mozaiky

Sluchové vnímání:

 • Sluchová diferenciace:
  • rozlišení zvuků
  • typu Kimova hra (zavázané oči, poznat zvuk sirek, peněz, klíčů aj.)
  • poznat hudební nástroje
  • poznat přírodní zvuky
  • napodobení rytmu vytleskáním (říkadla, básničky)
 • Sluchová orientace:
  • hledání schovaného budíku dle zvuku
  • hádání, co zvuk vydává
  • hry na slepou bábu aj.
 • Sluchová analýza:
  • kterou hláskou začíná a končí slovo (co slyšíš na konci)
  • slovní fotbal na hlásky
  • vymýšlení slov na nějakou hlásku nebo příběhů
  • vyhledání předmětů na určitou hlásku či slabiku v místnosti
  • vymýšlení slov na nějakou slabiku (PO-stel, -lštář, -vlečení)

Náprava vadného držení tužky:

Nápravy nejlépe kreslením. Zásady:

 • nácviky v duševní pohodě, ne jako úkol, kde musí dítě obstát
 • střídat různé psací materiály
 • velký papír a uvolňovat ruku od ramene přes předloktí až po zápěstí
 • formou veselé hry: kreslit pohádky, příběhy apod.
 • před psaním rozcvičit ruce (kroužit zápěstím volným, pěstičkami, protřepat ruce, prstíky jeden po druhém do špetky palec k ukazováku, palec k prostředníku, palec k prsteníku atd. a zpět)
 • pozor na to, aby obrázek měl správné proporce, velikost a detaily (postava oči, uši, 5 prstů) – nácvik všímavosti k detailům pro psaní
 • vybarvování ploch, má být bez přetahování, nedotažení i odbytí jen vyčmáráním.

Početní představy:

Naučit formou her: čísla tramvají, čísla ulic, domino, člověče nezlob se atd. Nenutit, děti se samy chtějí učit – zvídavost je znakem školní zralosti!

Paměť:

Učit se básničky, písničky, hrát pexeso – např. písmenkové.

Zdroj http://www.ssvp.wz.cz/skola.html