Operační program Praha – pól růstu ČR II.

V rámci Výzvy 07_19_071 OPPPR_54. Výzva SC 4.2 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II získala naše škola dotace na následující projekt:

Název projektu: „Inkluze v MŠ Sluníčko II.“

Číslo projektu: „CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001668“

Realizace projektu: 1.9.2020 – 30.9.2022

Výše dotace: 825 840,- Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

Specifikace projektu:

1.1 Dvojjazyčný školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu dvojjazyčného školního asistenta školám a dětem s odlišným mateřským jazykem. Dvojjazyčný asistent je v rámci aktivity angažován pro dočasnou a současně kontinuální práci v kolektivu, kde je dítě s OMJ. Podporu poskytuje stěžejně pedagogovi, kterému je oporou při organizaci výuky pro celý kolektiv a také tehdy, kdy cizí jazyk může být nadměrnou bariérou v domluvě.

4.1. Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol

Cílem je podpořit pedagogy škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí mateřských škol se zohledněním multikulturního prostředí města. Pedagog absolvuje v rámci jednotky akreditovaný vzdělávací program DVPP v rozsahu min. 40 hodinových bloků vzdělávacího programu.

4.2 Stáže pedagogických pracovníků

Cílem této aktivity je rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s odlišným mateřským jazykem.

5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností.

5.2 Komunitně osvětová setkávání

Cílem aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.

Prezentace Dánsko

Prezentace Madeira

Prezentace Chorvatsko

Prezentace Řecko

Prezentace Portugalsko