Aktuality

info 2

 

Informace k přihlašování docházky a stravování dětí

Z důvodu zajištění stravování externí firmou je nutno řešit docházku dětí s přihlášením ke stravování vždy den předem. Na pondělí 6. 9. přihlašujte/odhlašujte děti nejpozději ve čtvrtek 2. 9., potom vždy den předem do 12ti hodin.

K přihlašování a odhlašování dětí k docházce a stravování používejte pouze třídní telefony (nejlépe SMS)!

Do 30. 8. obdržíte tyto informace také emailem, prosíme, potvrďte přijetí.

Sledujte pravidelně webové stránky MŠ, kde budou vždy aktuální informace.

I přes komplikace s dokončením prací v kuchyni jsou třídy, zahrada a všichni zaměstnanci školky připraveni na zahájení nového školního roku a moc se na děti a na vás těšíme.