Aktuality

Informace z hygienické stanice:
Vážená paní ředitelko,

epidemiologickým  šetřením, nebyl u Vámi zjištěnými informacemi vyhodnocen rizikový kontakt ve Vaší školce, kde byla pozitivně testovaná osoba na  COVID-19 (1 dítě), proto Vám doporučujeme, aby jste  pouze informovala rodiče dětí a zaměstnance, kteří byli v nějakém kontaktu (ALE NE RIZIKOVÉM) o výskytu COVID-19 ve Vašem zařízení a předala toto sdělení:

Rodiče dětí a zaměstnanci školy by měli sledovat  zdravotní stav  dětí/svůj minimálně po dobu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivní osobou (tzn. do 15. 1. 2021), a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat praktického lékaře a sdělit mu, že dítě/zaměstnanec  byl  v  kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2.

S pozdravem,

Bc. VLADIMÍRA JANSOVÁ

pověřená zastupováním vedoucího oddělení hygieny dětí a mladistvých

poboček Západ, Severozápad a Sever

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

vladimira.jansova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 453

+420 735 726 552

+420 286 884 450 (fax)

cid:image003.png@01D47768.00A144A0