Aktuality

nově přijaté děti

Seznam přijatých dětí na školní rok 2019/2020 (podle registračních čísel) bude zveřejněn nejpozději 30. 5. 2019 na webu MŠ Sluníčko a na vchodových dveří – ředitelna.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 16 hodin ve třídě Žabičky. Účast rodičů bez dětí.