OPVVV

V rámci Výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, získala naše škola dotace na následující projekt:

Název projektu: „Šablony pro MŠ Slunicko“

Číslo projektu: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004332“

Realizace projektu: 1.9.2017 – 31.8.2019

Výše dotace: 438 468,- Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

Specifikace projektu:

I/1.1. Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

I/1.5. Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v rozsahu 16 hodin

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

I/2.5 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím odborně vedené supervize.

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.